• Cửa hàng Hamburger
Cửa hàng Hamburger
12 ratings

Lượt Chơi

7,683

Game : Cửa hàng Hamburger

Giới thiệu :

Bạn là nhân viên của một cửa hàng bánh Hamburger lớn, và phải một mình phục vụ khi quản lý đi vắng.


Hướng dẫn cách chơi :

Tùy theo order của khách hàng, lấy phần bánh và nước theo order đó cho khách.