• Truy tìm cổ vật
Truy tìm cổ vật
46 ratings

Lượt Chơi

8,144

Game : Truy tìm cổ vật

Giới thiệu :

Phải đi tìm các món đồ cổ giữa một thư viện rộng lớn, đây quả là thử thách khó khăn cho bạn.


Hướng dẫn cách chơi :

  • Dùng chuột click vào các món đồ được yêu cầu