• Tiêu diệt cương thi
Tiêu diệt cương thi
140 ratings

Lượt Chơi

22,736

Game : Tiêu diệt cương thi

Giới thiệu :

Vũ khí để tiêu diệt đám cương thi không phải súng ống hiện đại mà chỉ đơn thuần là một thanh kiếm gỗ.


Hướng dẫn cách chơi :

  • Dùng các phím mũi tên để di chuyển
  • Dùng phím Z để tấn công
  • Dùng phím Space (khoảng trắng) để ngồi nghỉ